Distribuční síť

Distribuci časopisů a denního tisku na celém území Slovenska zajišťujeme prostřednictvím distribuční sítě mateřské společnosti Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., a to včetně předplatitelských a mailingových služeb.

Prodejní síť tvoří více než 6000 prodejních míst na celém Slovensku a zahrnuje především:

  • specializované prodejny tabáku a tisku – novinové stánky, kamenné prodejny na frekventovaných místech, prodejny typu „shop in shop“ v nákupních centrech
  • prodejny obchodních řetězců
  • prodejny potravin
  • čerpací stanice

Předplatné SR: