Naše mateřská společnost Mediaprint-Kapa disponuje 14 regionálními distribučními společnostmi (RDS), které jsou umístněné napříč Slovenskou republikou a zajišťují rozvoz tisku na více než 6000 prodejních míst.

Přímý prodej:

Prostřednictvím dopravní a distribuční sítě se časopisy a denní tisk dostávají na všechna prodejní místa orientovaná na prodej tohoto sortimentu. Denně je tak pro konečného zákazníka zabezpečena dostupnost kompletní produkce tištěných médií na celém území Slovenska.

Distribuce je řízena sofistikovaným distribučním softwarem, který optimálně rozděluje dodané množství každého čísla titulu na základě předchozích prodejních výsledků a dalších optimalizačních podmínek.

Remitenda:

Remitendu je možné na základě požadavku vydavatele dopravit zpět do Prahy, kde bude připravena k převzetí. Tato služba je zpoplatněna. V opačném případě lze tyto výtisky zlikvidovat na Slovensku.

Předplatné a mailing:

Ve spolupráci s mateřskou společností zabezpečujeme také veškeré předplatitelské a mailingové služby.

Regionální distribuční společnosti (RDS)
Distribuce tisku SR
Mapa distribuce
Distribuce tisku